tillage1.jpgtillage2.jpgtillage3.jpgtillage4.jpgtillage5.jpgtillage6.jpgtillage7.jpgtillage8.jpgtillage9.jpg

 banner

O PROJEKCIE

 

Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji  i umiejętności zawodowych  przez 60 osób (39 kobiet i 21 mężczyzn) odchodzących z rolnictwa, zamierzających podjąć w przyszłości zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego  poprzez doradztwo zawodowe i uczestnictwo w kursach: księgowości, pracownika biurowo-administracyjnego. 

 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 60 osób w tym 39 kobiet i 21mężczyzn - rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników, którzy chcą odejść z rolnictwa i są zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zamieszkują powiat ostrowiecki i opatowski w województwie świętokrzyskim.

Definicje: 

1. Osoba odchodząca z rolnictwa – Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalności rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

3. Domownik – osoba bliska rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (wymogi zawarte w podpunktach a, b i c muszą być spełniane równocześnie). 

Joomla templates by a4joomla